Grønå
Beskrivelse

Grønåen er Vidåens største tilløb. Grønåen er med sine dybe sving på det nederste stykke et yndet havørredvand. Der fiskes med blink og spinner samt med flue ligesom i Vidåen nedstrøms udløbet. Opstrøms Vindtvedkanalens udløb bliver Grønåen smallere og dybere med mange flotte sving og høler. Her findes en bestand af bækørreder og stalling.  

Fiskeret Foreningen har fiskeretten fra Slogsås og Ugebæks sammenløb ved Saksborg til udløbet i Vidåen sydfor Tønder by ( undtaget er stykket øst for broen Lydersholmvej samt Noldestykket og den sydlige bred fra Saksborg til Hajstrup og enkelte parceller øst for Hajstrup). 
Kort og fotos Klik for at se billedet i stort format Klik for at se billedet i stort format Klik for at se billedet i stort format Klik for at se billedet i stort format Klik for at se billedet i stort format Klik for at se billedet i stort format Klik for at se billedet i stort format

Kort over den del af Grønå hvor foreningen har fiskeretten

"Vindtved hjørnet" - sammenløbet af Vindtvedkanalen og Grønåen

Strækket lige efter "Vindtved hjørnet"

Nedstrøms Sæd bro

Opstrøms Sæd bro

Grønåen ovenfor broen ved Bimpel

Grønåen nedenfor broen ved Bimpel