Sportsfiskerforeningen Vidå er hjemmehørende i Tønder og har fiskeret i ca. 90 km fiskevand i Vidåsystemet. 

Som medlem i Vidå sportfiskerforeningen, har du også fiskeret i Sønderå sammenslutningens vand samt Gels å sammenslutningens vand.

Se mere om Gelså her

Se mere om Sønderå sammenslutningen her

Vidåsystemet, der består af Vidåen med tilløbene Arnå, Grønå og Sønderå, er Danmarks artsrigeste fiskevand. Her træffes rovfisk som gedde, sandart og aborre i grov kaliber, men også mange arter af fredfisk især i åens nedre løb. I Magisterkogen (kun bådfiskeri) fanges der hvert år gedder i 10 kgs-klassen og også flotte sandart og aborrer. Længere opstrøms i tilløbene er der gode muligheder for fangst af bækørreder og stalling.

For de fleste lystfiskere er fiskeriet efter laks og havørreder dog nok det mest attraktive, og også i den henseende er Vidåsystemet et besøg eller et medlemskab værd. Havørred kan træffes overalt i åløbene, og især Arnå er kendt for et godt havørredfiskeri specielt i efterårsmånederne.

Udsætninger af laks har efterhånden resulteret i en rigtig god laksebestand, og i starten af fiskesæsonen er der gode muligheder for at få en sølvblank storlaks på krogen. Laks på 10 kg er intet særsyn, og der fanges hvert år laks i størrelsen 8-11 kg.

Vidåforeningen har omkring 400 medlemmer, og medlemstallet er stigende i takt med stigende laksefangster. Der er god plads ved åløbene, ingen medlemsbegrænsning og gode muligheder for fangst, så et medlemskab i foreningen er bestemt en overvejelse værd.