Klik her for at læse forbundets folder for yderligere info

10 gode råd til genudsætning

  1. Fisken, der skal genudsættes, bør fightes hurtigt og håndteres så skånsomt som muligt. En lang, udmarvende fight giver fisken mælkesyrechok og stresser hårdt, så den kan dø efterfølgende – også selv om den svømmede fint, da du satte den ud.

 

  1. Brug ikke gaf ved landing af fisk, som skal genudsættes. Bruger du fangstnet skal det være finmasket og knudefrit eller med gumminetpose. Net og ramme skal være dimensioneret til store fisk. Løft ikke fisken ud af vandet, når den er i nettet.

 

  1. Afkrogning bør, hvor det er muligt, ske i vandet og bedst uden at røre ved fisken. Klip linen tæt ved krogen, hvis skånsom afkrogning ikke er mulig.

 

  1. Du må ikke veje fisk, der skal genudsættes. Og husk, at netmasker skader både finner, skælog slimlag på fisken

 

  1. Er fisken afkræftet, så hold den på ret køl med et løst greb om haleroden med den ene hånd og under bugen med den anden. Vend snuden mod strømmen. Bevæg ikke fisken frem og tilbage. Når fisken selv kan holde sig oprejst og forsøger at svømme væk, kan du slippe den.

 

  1. Blanke laks og havørreder med løse skæl er mere sårbare overfor håndtering end letfarvede og farvede fisk. Vær derfor ekstra påpasselig med afkrogning og berøring, hvis du skal genud - sætte blanke laks og havørreder

 

  1. Løft i halen skal undgås, da det skader fiskens rygrad. Det kan også presse fiskens indre organer sammen, så de beskadiges, hvis fisken holdes lodret op i luften.

 

  1. Hav altid en tang med til at afkroge fisken. Den kan også bruges til at klemme modtager ned.

 

  1. Lav eventuelt mål på din stang med tape eller beviklinger, så du hurtigt kan måle din fisk fra hale til snude i vandet.

 

  1. Hvis du skal have et foto, skal det tages hurtigt, og hvor fisken er i kontakt med vandet. Ikke noget med lange fotosessions.