Om Gede, Aborre, Sandart fiskeriet

Hvor Vidåen løber ud i Magisterkog, og dernæst Rudbøl sø, findes en fin bestand af Aborre, Sandart, og Gede i alle størrelser.

Fiskeriet er kun muligt fra Flydering, ponton el. fiskekajak.

Det er ikke muligt at isætte motoriserede både, uden af være medlem af vores søster forening Bådklubben Vidå, hvor medlemmer har båd, og bådplads i den lille havn.

Vær opmærksom på at fiskeriet i Magisterkogen kun må ske på Vidåens hovedløb. I Magisterkogen er al sejlads forbudt i rørskoven og åkandebælterne. Opankring ved bredderne er forbudt.

Husk på følgende når du fisker

  • Agnfisk, der ikke er fanget i Vidåsystemet, må ikke anvendes til fiskeri.
  • Der højst må være én krog på linen. Krogen må være en enkelt-, dobbelt- eller trekrog. Den skal være uden eller med helt ned- klemte modhager. 
  • Fiskeri med naturligt agn eller agn er kun tilladt på cirkelkroge uden modhager.

Oversigts kort og isætning

Oversigts kort:


Isætning ved Magisterkog: Nærmeste adresse for parkering - Møllehusvej 2c, 6270


Isætning ved Rudbøl sø: Nærmeste adresse for parkering – Rudbølvej 44.