Om Medefiskeriet

Det er i Vidåen muligt at dyrke stillesidene medefiskeri. Fiskeriet efter fredfisk er ganske godt, og de gængse arter af fredfisk er at finde i Vidåens vande. 

Om sommeren kan der være nogen tagrørs bevoksning, men det er muligt at sidde i de små "lommer" mellem tagrørene.

Mede fiskeriet kan dyrkes hele sæsonen, men vil oftest være bedst når der er kommet lidt temperatur i vandet. 

Husk dog på følgende hvis du vil dyrke medefiskeriet

  • Fiskeri med rejer og/eller rogn er forbudt.
  • Agnfisk, der ikke er fanget i Vidåsystemet, må ikke anvendes til fiskeri.
  • Der må højst fiskes med 3 stænger samtidig, og afstanden mellem de yderste stænger må maksimalt være 10m.
  • Rykfiskeri (fejlkroge med vilje) er forbudt.
  • Fiskeri med naturligt agn eller agn med duftstoffer er kun tilladt på cirkelkroge uden modhager. Dog må der ved anvendelse af agn benyttes andre krogtyper med modhager, når der fiskes med en enkeltkrog i krogstørrelse nr. 12 eller en enkeltkrog, der er mindre. Kroggabet på enkeltkroge med modhager må højst være 6 mm målt fra krogspids og vinkelret ind på krogskaftet.

Her følger 2 gode steder at medefiske i vidåen.

2 gode mede fiske områder


Ved lægan/bådkluben (Vidå): Nærmeste adresse for parkering - Møllehusvej 2c, 6270.

Fiskeriet foregår her mellem tagrørende, hvor det er muligt at finde en plads at fiske på. Der er her ikke meget strøm i vandet hvilket er ideelt til fiskeri med flåd.


Sædbroen/Sandfanget (Grønå): Nærmeste adresse for parkering - Sønderløgumlandevej 2, 6270

Der kan her medefiskes på hele strækningen ved sandfanget. Da sandfanget er dobbelt så bred som åen er der ikke meget strøm i vandet, hvilket gør strækningen ideel til fiskeri med flåd.