Ændrede fiskerettigheder i Sønderåen v. Hovmosevej.

Vi har i indeværende sæson ikke fået fornyet lejen af en strækning ved en lodsejer.

Det drejer sig om sydsiden af Sønderåen, fra Grusvejens start ved hovmosevej 11, og ud til Hovmose bro, hvor grusvejen slutter. Det er stadig muligt at fiske på nordsiden.

Lodsejeren har desværre de senere år fundet dåser/metal rester i sine høballer. Dette kan potentielt være dødeligt for husdyrende, og pga. af dette ønsker han ikke at udleje fiskeretten for nuværende på en periode på 1 år.

Husk som vanligt altid at hjembringe affald efter endt fisketur.

Finder man affald på sin fisketur efter andre natur bruger, opfordres det til at tage dette med retur også.

Knæk og bræk – Foreningen