Stop for hjemtagelse af Laks over 73 cm fra og med d. 27/6

Foreningen har modtaget en revideret tilladelse til fiskeri og hjemtagelse af laks. tilladelsen kan læses her

På baggrund af et stort fald i fangsterne sammenlignet med tidligere år vurderer DTU Aqua, at der er biologisk
grundlag for et stop for hjemtagelse af laks over 73cm, i både a og b vand fra og med d. 27/6

Initiativet er vigtigt for at beskytte de store laks med henblik på at sikre et tilstrækkeligt
gydepotentiale i Vidå Å vandsystemet.

Der henvises til at laks skal fightes hurtigt og genudsættes skånsomt.  Du kan læse mere om retningslinjerne for genudsætning her