MST

Laksekvoten 2023

Foreningen har igen i år får tilladelse til fiskeri og hjemtagning af Laks.

Laksekvoten lyder: Der må maksimalt hjemtages 70 stk. laks delt i 2 grupper: 35 stk. på 73 cm eller
derunder og 35 stk. over 73 cm i de i bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 6 nævnte områder (laksevand A)

 

Du kan læse hele tilladelsen vi dette link.