Naturens dag afholdt med succes

Vejrguderne var venligt stemte, da sportsfiskerforeningen Vidå d. 11/9 afviklede naturens dag ved Vidåen ved Provst Petersensvej. På slaget ni dukkede de første håbefulde fiskere op, og i løbet af formiddagen steg antallet betydeligt. Da arrangementet officielt sluttede klokken 13, valgte enkelte at fortsætte fiskeriet i det gode vejr. Dagen var specielt tilrettelagt for juniorer, og adskillige familier dukkede op med tre generationer repræsenteret.
Fisk blev der fanget i rigt mål omend i mindre størrelser. Omkring 25 mindre skaller og aborrer måtte op at vende på bredden i løbet af dagen, og en pæn gedde blev mistet på en agnfisk. Dagens “mand” blev Milas, der på en regnorm fangede dagens klart største fisk, en aborre på 34 cm og 700 gram. Aborrer i denne størrelse er relativt sjældne, og det var da også en stolt lille lystfisker, der ved afslutningen stillede op til fotografering.
Sportsfiskerforeningen Vidå kan se tilbage på en i alle henseender vellykket dag, der også resulterede i et nyt juniornedlem i foreningen.